Klientská Zmluva

Táto stránka Vám prináša všeobecné podmienky zmluvy pre klientské účty s podmienkami s ktorými ste súhlasili pri otváraní účtu. Vždy sa môžete vrátiť na túto stránku pre preštudovanie detailov zmluvy.

Klientská zmluva

Táto zmluva je elektronickou verziou dohody, ktorá nadobúda platnosť po otvorení účtu. Zmluva so všeobecnými obchodnými podmienkami si nevyžaduje Váš podpis. Zmluva je jednotná pre všetkých klientov. V prípade, že máte otázky týkajúce sa akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody, zašlite nám ich na support@mail.instaforex.com